اینستاگرام مجله کامیون

کرایه بار تن کیلومتر نهایی شد

به گزارش خبرگزاری وزارت راه دستورالعمل تعیین کرایه بار براساس تن کیلومتر نهایی شده است. شاخص مبنای هر تن کیلومتر ۱۰۳۳ ریال تعیین شده است و ضریب تطبیق آن بین ۰/۷۵ تا ۱/۲۵ درصد توسط استان ها در نظر گرفته می شود. 

لازم به ذکر است تعیین مبلغ کرایه بر مبنای تن کیلومتر علی الظاهر از خواسته های رانندگانی است که در طول سال جاری دست به اعتصاب زدند. با این حال این سلسله اعتصاب ها دارای مرجع و سازماندهی مشخصی نبود. سلطان جاده به زودی تحلیلی بر این موضوع خواهد نوشت.

برای اطلاعات بیشتر بررسی رانندگی تجاری در ایران را ببینید. 

مطالب پیشنهادی

کنترل مدارک رانندگان کامیون کارت هوشمند بارنامه

افزایش نرخ تن کیلومتر کرایه بار

با اعلام دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای …

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید