افزایش تولید کامیون در خرداد 96

به گزارش ایسنا تولید کامیون در خرداد ماه امسال به طور میانگین 4.3 درصد رشد داشته است. در خرداد ماه امسال 986 دستگاه در مقایسه با 945 دستگاه ماه مشابه سال گدشته تولید شده است. جزئیات تولید در کارخانه تولید کامیون ایرانی به شرح زیر است.

سایپا دیزل 338 دستگاه ( خرداد سال گذشته 139 دستگاه ).

کاریزان خودرو صفر دستگاه ( 47 دستگاه ).

گروه بهمن 422 دستگاه ( 355 دستگاه ).

آذهایتکس 12 دستگاه ( 11 دستگاه ).

تیراژه دیزل 12 دستگاه ( 16 دستگاه ).

ماموت دیزل 55 دستگاه ( 48 دستگاه ).

ایران خودرو دیزل 3 دستگاه ( 91 دستگاه ).

رخش خودرو دیزل صفر دستگاه ( 88 دستگاه ).

سروش دیزل مبنا 128 دستگاه ( 130 دستگاه ).

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید