قیمت کشنده دانگ فنگ جفت T375 پاییز 95

بر اساس اعلام سایپا دیزل قیمت کشنده دانگ فنگ جفت T375 در پاییز 95 مبلغ 207 میلیون تومان تعیین شده است. قیمت جدید در مقایسه با قیمت 242 میلیون تومان اوایل امسال نشان از کاهش قیمت ها در بازار کامیون می دهد. برای اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا را ببینید.

کشنده دانگ فنگ جفت تی 375
کشنده دانگ فنگ جفت تی 375

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید