قیمت فروش اسکانیا کمپرسی p410 تابستان 95

قیمت فروش اسکانیا کمپرسی p410 در نمایشگاه خودرو ارومیه 360 میلیون تومان اعلام شده است. این مدل کمپرسی اسکانیا جفت می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید اینجا و اینجا را ببینید.

کمپرسی اسکانیا p410
کمپرسی اسکانیا p410
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید