قیمت فروش کشنده کاوه تک تابستان 95

بر اساس اطلاعات مندرج در طرح نوسازی کامیون های فرسوده قیمت فروش کشنده کاوه تک 271 میلیون تومان اعلام شده است، شرکت سایپا دیزل متعهد شده است تا سقف 500 دستگاه کامیون را نوسازی کند. برای اطلاعات بیشتر از کشنده کاوه اینجا و اینجا را ببینید.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید