قیمت فروش کشنده اسکانیا G400‌صفر

قیمت فروش کشنده اسکانیا G400 صفر بر اساس اطلاعات مندرج در طرح نوسازی کامیون های فرسوده منتشر شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرح زیر است. برای اطلاعات بیشتر از کشنده اسکانیا اینجا و اینجا را ببینید.

کشنده اسکانیا G400 قیمت ۴۴۰ میلیون تومان

کشنده اسکانیاR440 قیمت ۵۰۰ میلیون تومان

کشنده اسکانیا G460 قیمت ۵۲۰ میلیون تومان

کشنده اسکانیا g400
کشنده اسکانیا g400

 

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید