قیمت فروش نقدی کامیونت ایسوزو بهار 1395

قیمت فروش نقدی کارخانه ای کامیونت های ایسوزو به شرح زیر است، برای مطالعه مطالب مرتبط با کامیونت های ایسوزو اینجا و اینجا را ببینید.

قیمت فروش نقدی کامیونت ایسوزو 5.2 تن صفر کیلومتر 86 میلیون و 980 هزار تومان

قیمت فروش نقدی کامیونت ایسوزو 6 تن صفر کیلومتر 108 میلیون و 130 هزار تومان

قیمت فروش نقدی کامیونت ایسوزو 8.4 تن صفر کیلومتر 115 میلیون و 40 هزار تومان

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید