آغاز آزمایش کامیون های هیدروژنی دایملر

دایملر تراکز مالک بسیاری از برندهای معتبر دنیای کامیون از جمله مرسدس بنز و فریت لاینر آزمایش کامیون های هیدروزنی را آغاز کرده است. این کامیون ها به واسطه موتورهای سلول سوختی و مصرف هیدروژن ، تولید جریان برق مصرفی موتورهای برقی را تسهیل می کنند. چنین کامیون هایی عمدتا بی نیاز از باتری فعالیت می کنند اما همچنان روی باتری به عنوان منبع ذخیره برق حساب می کنند.

کشنده هیدروژنی دایملر GenH2

کامیون مورد آزمایش دایملر GenH2 نام دارد که سال 2020 بر پایه کشنده محبوب بنز اکتروس طراحی شده است. تلاش اصلی دایملر رساندن یک طی مسیر 1000 کیلومتری یا بیشتر با یکبار سوختگیری است. از جمله ایده های دایملر استفاده از هیدروژن مایع به جای هیدروژن گازی است. هیدروژن مایع علاوه بر چگالی انرژی بیشتر از فشار کمتری نیز برخوردار هستند. این موضوع طراحی تانک های کوچکتر و سبکتر را تسهیل می کند. با این وجود علاوه بر طی مسیر بیشتر ظرفیت بیشتری برای بارگیری نیز فراهم میشود.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید