توسعه موتورهای هیدروژنی توسط کامنز

کامنز به تازگی به توجه به حمایت های مالی که از سوی دولت بریتانیا دریافت می کند اعلام کرده است که کار بر روی موتورهای هیدروژنی را توسعه خواهد داد. موتورهای هیدروژنی درون سوز کامنز از هیدروژن سبز به عنوان سوخت استفاده می کنند و کارکرد آنها مشابه موتورهای بنزینی یا گازطبیعی است. این موتورهای برای مصارف جاده ای و اوزان بالا کارآیی خواهند داشت.

موتور کامنز B6.7
موتور کامنز B6.7
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید