رونمایی موتور 13 لیتری گازسوز اسکانیا

اسکانیا به تازگی نوعی از موتورهای گازسوز خود را وعده داده است که می توانند همزمان از گازهای طبیعی یا بایو استفاده کنند. گازهای طبیعی شامل LNG و CNG می شوند که میتوان به صورت گاز یا مایع مورد استفاده قرار داد. این موتور همزمان می تواند بایوگس یا گازهای تولید شده از مواد تجدیدپذیر را نیز مورد استفاده قرار دهد. گازهای زیستی یا تجدیدپذیر شامل LBG ( گاز مایع تجدید پذیر ) و CBG ( گاز فشرده تجدیدپذیر ) می شوند.

این موتور که برپایه موتورهای دیزلی 13 لیتری اسکانیا طراحی شده است مانند موتورهای بنزینی مجهز به سیستم احتراق شمع می باشد. قدرت ، بهره وری و نحوه عملکرد آن نیز برابر با یک موتور دیزلی مشابه دانسته شده است در عین اینکه می تواند آلودگی به مراتب پایین تری را تولید کند.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید