افزایش 15 درصدی نرخ تایر

با تصویب هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران ، قیمت انواع تایر ایرانی در تمامی رده ها از جمله تایر کامیون 15 درصد افزایش خواهد یافت. قرار شده است که این تصمیم از ابتدای شهریور ماه عملی شود. آخرین قیمت مواد اولیه و هزینه های دستمزد از جمله مواردی هستند که در این افزایش قیمت تاثیر اصلی را داشته اند. نرخ ارز مورد استفاده در صنعت تایر به منظور خرید مواد اولیه نیز 23 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

لازم به ذکر است که اختیار تنظیم قیمت تایر 20 آذر سال 1399 توسط ستاد تنظیم بازار به انجمن صنفی تایر ایران واگذار شد. همچنین هیات مدیره انجمن از رئیس دولت جدید خواسته اند که با بازگرداندن نرخ ارز دولتی به صنعت تایر قیمت تمام شده این محصول را کاهش دهند.

تایر رادیال میشلن
تایر رادیال میشلن
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید