تغییر زمان واریز سهمیه سوخت کامیون های باری

براساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بازه زمانی احصاء ( آمارگیری ) عملکرد و تخصیص سهمیه سوخت ناوگان باری کشور به منظور رضایتمندی رانندگان تغییر کرده است. مطابق تصمیم جلسه 132 مورخ 16 اسفند 1399 کارگروه ملی راهبری سیستم جامع پیمایش ، این بازه زمانی از یکماه به 115 روز تغییر می باید. با این وجود هر ماه دو بار سهمیه سوخت به کارت سوخت کامیون های باری واریز می شود.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون

طبق جدول ارائه شده عملکرد هر کامیون در دوره های 20 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، واریز سهمیه نیز در دو دوره ابتدای ماه و 16 هر ماه واریز می شود.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید