تغییر زمان واریز سهمیه سوخت کامیون های باری

براساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بازه زمانی احصاء ( آمارگیری ) عملکرد و تخصیص سهمیه سوخت ناوگان باری کشور به منظور رضایتمندی رانندگان تغییر کرده است. مطابق تصمیم جلسه ۱۳۲ مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ کارگروه ملی راهبری سیستم جامع پیمایش ، این بازه زمانی از یکماه به ۱۱۵ روز تغییر می باید. با این وجود هر ماه دو بار سهمیه سوخت به کارت سوخت کامیون های باری واریز می شود.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون

طبق جدول ارائه شده عملکرد هر کامیون در دوره های ۲۰ روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، واریز سهمیه نیز در دو دوره ابتدای ماه و ۱۶ هر ماه واریز می شود.

مطالب پیشنهادی

فیلتر گازوییل MANN-HUMMEL موتور کامیون مان

کاهش سهمیه پایه گازوئیل انواع کامیون

براساس اعلام وزارت راه سهمیه گازوئیل پایه انواع کامیون درون شهری و برون شهری از …

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید