تست کشنده خودران اسکانیا سطح 4

اسکانیا به تازگی مجوز تست کشنده خودران سطح 4 در مسیرهای عمومی را از اداره حمل و نقل سوئد دریافت کرده است. کشنده خودران سطح چهار اسکانیا قابلیت انجام کلیه وظایف راننده را داراست اما برای اطمینان یک راننده برای سرپرستی درون کابین خواهد ماند.

کشنده خودران سطح 4 اسکانیا

از تجهیزات خاص این کشنده بایستی به نصب تعداد کثیری دوربین بر روی سقف برای کنترل و پایش 4 طرف کامیون و همچنین لایدار یا رادار لیزری در دو طرف کابین اشاره کرد. لایدار Lidar یا رادار لیزری ابزاری است برای سنجش مسافت و ساخت نقشه های 3 بعدی که به واسطه ارسال اشعه لیزر و مدت زمان بازتاب آن برنامه ریزی شده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید