عرضه جرثقیل مان با اکسل 10 تن

کامیون سازی مان به تازگی از نصب اکسل 10 تن به جای 9 تن در محور فرمان در کامیون های جرثقیل خود خبر داده است. این موضوع می تواند قابلیت های عملیاتی جرثقیل های سنگین وزن عمدتا شهری را افزایش قابل توجهی ببخشد، به طوری که چه در موضوع ارتفاع و چه در موضوع حمل بار توانایی یک کامیون جرثقیل را بهبود قابل توجهی می بخشد.

جرثقیل مان tgx با اکسل 10 تن

اکسل 10 تن در جرثقیل های مان TGX و TGS نصب خواهد شد.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید