شرایط لیزینگی کامیونت فوتون 8 تن

چنانکه مایل باشید کامیونت فوتون ۸ تن که با نام الوند نیز عرضه می شود را به صورت لیزینگی خریداری نمایید بایستی مبلغ ۲۴۷ میلیون را به صورت نقدی پرداخت نمایید. لازم به ذکر است که قیمت نقدی این محصول ۸۲۳ میلیون تومان می باشد.

کامیونت الوند 8.5 تن
کامیونت الوند ۸٫۵ تن

در ادامه می توانید دوره های اقساط از ۱ سال تا ۵ سال را انتخاب نمایید. بالاترین میزان قسط این کامیونت ۵۳ میلیون تومان برای دوره ۱ ساله و ۱۵ میلیون تومان برای دوره ۵ ساله می باشد.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید