قیمت فروش نقدی کامیونت فوتون الوند 6 تن شهریور 1399

با اعلام گروه سایپادیزل قیمت فروش نقدی کامیونت فوتون الوند 6 تن و 8 تن به شرح زیر می باشد.

کامیونت فوتون تک کابین 6 تن مبلغ 756 میلیون تومان.
کامیونت فوتون دوکابین 6 تن مبلغ 768 میلیون تومان.
کامیونت فوتون 8.5 تن مبلغ 781 میلیون تومان.

برای اطلاعات بیشتر مشخصات کامیونت فوتون را ببینید.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید