قیمت فروش نقدی کامیونت فوتون الوند 6 تن شهریور 1399

با اعلام گروه سایپادیزل قیمت فروش نقدی کامیونت فوتون الوند ۶ تن و ۸ تن به شرح زیر می باشد.

کامیونت فوتون تک کابین ۶ تن مبلغ ۷۵۶ میلیون تومان.
کامیونت فوتون دوکابین ۶ تن مبلغ ۷۶۸ میلیون تومان.
کامیونت فوتون ۸٫۵ تن مبلغ ۷۸۱ میلیون تومان.

برای اطلاعات بیشتر مشخصات کامیونت فوتون را ببینید.

مطالب پیشنهادی

کامیونت فوتون الوند

قیمت فروش نقدی کامیونت فوتون الوند 8 تن شهریور 99

براساس اعلام سایپا دیزل قیمت فروش نقدی کامیونت فوتون الوند مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان در …

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید