کاهش سهمیه پایه گازوئیل انواع کامیون

براساس اعلام وزارت راه سهمیه گازوئیل پایه انواع کامیون درون شهری و برون شهری از ابتدای خردادماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. این سهمیه سابق براین حداقل ۶۸۰ لیتر و حداکثر ۳۰۰۰ لیتر محاسبه میشد. با اینحال رانندگان نباید نگران کمبود سوخت در کارتهای خود باشند.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون

بنابر اعلام وزارت راه کامیون شهری با دریافت باربرگ و کامیون های جاده با دریافت بارنامه می توانند سهمیه پیمایشی خود را افزایش دهند. لازم به ذکر است کاهش سهمیه پایه به مرور افزایش خواهد یافت.

مطالب پیشنهادی

کارت سوخت کامیون

تغییر زمان واریز سهمیه سوخت کامیون های باری

براساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بازه زمانی احصاء ( آمارگیری …

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید