کاهش سهمیه پایه گازوئیل انواع کامیون

براساس اعلام وزارت راه سهمیه گازوئیل پایه انواع کامیون درون شهری و برون شهری از ابتدای خردادماه 1399 به میزان 10 درصد کاهش خواهد یافت. این سهمیه سابق براین حداقل 680 لیتر و حداکثر 3000 لیتر محاسبه میشد. با اینحال رانندگان نباید نگران کمبود سوخت در کارتهای خود باشند.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون

بنابر اعلام وزارت راه کامیون شهری با دریافت باربرگ و کامیون های جاده با دریافت بارنامه می توانند سهمیه پیمایشی خود را افزایش دهند. لازم به ذکر است کاهش سهمیه پایه به مرور افزایش خواهد یافت.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید