5 بسته حمایتی برای رانندگان در ایام کرونا

به گزارش روابط عمومی وزارت راه 5 بسته حمایتی برای رانندگان و شرکت های حمل و نقل در ایام شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.

نخست کاهش هزینه های تهیه اسناد حمل و نقل است، به طور مثال امکان تمدید غیرحضوری کارت هوشمند برای رانندگان از آن جمله است.

دوم پرداخت بیمه بیکاری به رانندگان از اسفند 98 تا اردیبهشت 99 است، رانندگانی که در سامانه وزارت رفاه درخواست بیمه بیکاری بکنند شامل این موضوع می شوند.

با توجه به اینکه بخش حمل بار در اسفند 98 و فروردین 99 کاهشی از حیث تردد و تقاضا نداشته و شرایط آن مشابه سال گذشته است مشمول 3 بسته حمایتی دیگر نمی شود. 3 بسته دیگر شامل کمک هزینه های مالی متفاوت هستند که به بخش مسافری تعلق می گیرند.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید