قیمت بنز کمپرسی تک اسفند 98

آخرین قیمت کمپرسی بنز تک 1924 ایران خودرودیزل که در سال 1398 در اختیار شبکه فروش قرار گرفت مبلغ 765 میلیون تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت دی ماه 98 نشان از افزایش 120 میلیون تومانی می دهد.

هزینه شماره گذاری هر دستگاه معادل 181 هزار و 500 تومان به صورت علی الحساب می باشد. همچنین چنانکه خریدار درخواست نصب سامانه سپهتن را داشته باشد مبلغ 2 میلیون و 882 هزار تومان دریافت می شود.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید