چرا باید مشترک شوم؟

از مهمترین رسالت های یک رسانه، تبلیغ و انتشار مشکلات و موانع حوزه کاری رسانه است. به طور مثال در برنامه نود به صورت هفتگی مشکلات مرتبط با فوتبال بررسی می‌شود و اکثریت جامعه از آن آگاه می شوند، در چنین شرایطی با توجه به فشار افکار عمومی و جامعه زمینه برای حل موانع بسیار تسهیل خواهد شد.

در بخش کامیون اما با فقدان رسانه‌های قدرتمند و تشکل های مستقل روبرو هستیم، مشکلات رانندگان اساساً در جامعه شنیده نمی‌شود و تنها زمانی که رانندگان از فشار مشکلات به تنگ می‌آیند و فریادشان بلند می‌شود با رفتارهای توجیه کننده نه حل کننده از سوی مسئولین امر روبرو هستیم. دیر زمانی اما نمی‌گذرد که روز از نو و روزی نو…

سلطان جاده با عنوان نخستین نشریه اختصاصی کامیون بخش اعظمی از فعالیت خود را به آگاهی عمومی از وضع جامعه کامیونداری کشور معطوف کرده است و سعی دارد با متوجه ساختن افکار عمومی ( مردم ) نسبت به جایگاه حیاتی این حرفه، مسئولین امر را زیر ذره‌بین نه تنها رانندگان بلکه مطالبه عمومی قرار دهد.

با این حال باید توجه داشته باشیم فعالیت رسانه ای اعم از جمع‌آوری مطلب، چاپ نشریه، ترجمه، استفاده از خبرنگار میدانی، پوشش رخدادهای مرتبط با جاده و راننده و … بدون پشتوانه مالی امکان‌پذیر نیست. از آنجا که سلطان جاده رسانه ای مستقل است طبیعتاً از بودجه یا حمایت دولتی و سایر نهادهای مشابه برخوردار نیست.

قدرت این رسانه ارتباط مستقیم به حمایت های شما رانندگان و خوانندگان نشریه در قالب هزینه اشتراک دارد، هزینه اشتراک در مسیری مصرف می‌شود که راننده و کامیون دار از یک رسانه و بلندگوی قدرتمند در جامعه برخوردار باشد. پس خودتان را حمایت کنید. تبلیغ وبسایت و کانال تلگرام نشریه در میان رانندگان و مشاغل وابسته نیز کمک به سزایی به رسالت ما خواهد کرد.

طرح جلد آزمایشی شماره اول
طرح جلد آزمایشی شماره اول
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید