کاهش تولید کامیون در سایپا دیزل و توقف در ایران خودرو دیزل

به گزارش ایسنا تولید کامیون در مرداد ماه 96 به طور میانگین 7.2 درصد افزایش داشت. به طوری که 1299 دستگاه کامیون در مقایسه با 1212 دستگاه کامیون سال گذشته به تولید رسید.

در شرکت ماموت روند تولید کامیون صعودی بود و از 92 دستگاه در مرداد 95 به 375 دستگاه در مرداد 96 رسیده است.

مقایسه تولید در مرداد 95 نسبت به مرداد 96 در تیراژه دیزل از 10 دستگاه به 12 دستگاه ، در آذهایتکس از صفر به 14 دستگاه ، بهمن دیزل از 346 دستگاه به 529 دستگاه ، کاریزان خودرو از 75 دستگاه به 90 دستگاه  بوده است. در سروش دیزل مبنا نیز 130 دستگاه مرداد 95 بدون تغییر ثابت مانده است.

با این حال در شرکت های دولتی مانند سایپا دیزل تولید کاهش داشته است و از 235 دستگاه در مرداد 95 به 148 دستگاه در مرداد سال جاری رسیده است. در کارخانه ایران خودرو دیزل نیز 267 دستگاه مرداد سال گذشته به صفر دستگاه رسیده است.

در زامیاد از 3 دستگاه سال گذشته به صفر دستگاه کاهش یافته است و شرکت رخش خودرو دیزل هم با توقف کامل تولید در مقایسه با 9 دستگاه مرداد سال گذشته روند نزولی را طی کرده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید