تولید اولین کامیون در کارخانه ایران خودرو دیزل

عکس ذیل که توسط سازمان فروش ایران خودرو دیزل منتشر شده است اولین کامیون تولیدی در این شرکت را به تاریخ 17 شهریور 1345 ( 51 سال پیش ) نشان میدهد.

اولین کامیون تولید شده در ایران خودرو دیزل
اولین کامیون تولید شده در ایران خودرو دیزل
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید