آمار تولید کامیون های سنگین در ایران تیرماه 1396

به گزارش ایسنا تولید کامیون های سنگین تیرماه 1396 در ایران 16.4 درصد کاهش یافته است.

تولید کامیون در ایران خودرو دیزل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان دولتی به صفر رسیده است. تولید تیرماه سال گذشته این شرکت 120 دستگاه ثبت شده است.

در کارخانه سروش مبنا دیزل 128 دستگاه کامیون در مقایسه با 130 دستگاه سال گذشته به تولید رسیده است.

در کارخانه زامیاد 14 دستگاه ، سایپا دیزل 115 دستگاه ، کاریزان خودرو 56 دستگاه ، بهمن 452 دستگاه ، آذهایتکس 15 دستگاه تیراژه دیزل 10 دستگاه و ماموت دیزل 50 دستگاه کامیون سنگین تولید شده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید