میزان واسکازین اکسل کشنده ماز

بر اساس اعلام شرکت آذهایتکس میزان واسکازین اکسل شامل دیفرانسیل توپی و مندل به شرح زیر است.

واسکازین دیفرانسیل توپی و مندل ماز
واسکازین دیفرانسیل توپی و مندل ماز
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید