برنامه کاهش مصرف سوخت کشنده و تریلی مفهومی رنو T

کامیون سازی رنو پس از طرح های OptiFuel Lab یک و دو اینک برای تطبیق بهتر کشنده رنو T با استانداردهای اروپایی در راه و همچنین کاهش مصرف سوخت تا 13 درصد پروژه جدید را تحت نام Falcon با همکاری شرکت های صاحب نامی همچون میشلن و توتال به راه انداخته است.

تمرکز پروژه بر روی طراحی یک کشنده و تریلی ترکیبی است که بتواند مصرف سوخت را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد، ایرودینامیک بهتر ، تایر با مقاومت غلتشی کمتر و بهبود قابلیت‌های موتور از جمله اهداف این برنامه است که تا سال 2020 انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است بسیاری از نوآوری های به کار رفته در پروژه های این چنینی در آينده ای نه چندان دور در کامیون های عادی به کار گرفته خواهند شد. مطلب مرتبط را اینجا ببینید.

کشنده رنو T 2020 مفهومی
کشنده رنو T 2020 مفهومی
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید