کاهش 9.5 درصدی تولید کامیون در ایران اردیبهشت 96

به گزارش ایسنا تولید کامیون در ایران در اردیبهشت ماه 1396 با کاهش 9.5 درصدی مواجه شده است.

در ایران خودرو دیزل با کاهش 96.9 درصدی تولید کامیون به 5 دستگاه رسیده است. ماه مشابه سال قبل تولید در این کارخانه 160 دستگاه بوده است.

در سروش دیزل مبنا 127 دستگاه کامیون تولید شده است ، ماه مشابه سال قبل 130 دستگاه کامیون تولید شده است.

در سایپا دیزل اما رشد کامیون سیر صعودی داشته است. در اردیبهشت ماه 235 دستگاه کامیون از خطوط تولید این شرکت خارج شده است. ماه مشابه سال قبل 70 دستگاه کامیون تولید شده است.

در کاریزان خودرو 80 دستگاه کامیون تولید شده است. ماه مشابه سال قبل 176 دستگاه تولید شده است.

در گروه بهمن 514 دستگاه کامیون تولید شده است. ماه مشابه سال قبل 432 دستگاه تولید شده است.

در آذهایتکس 10 دستگاه کامیون در مقابل 12 دستگاه ماه مشابه سال قبل تولید شده است.

در تیراژه دیزل نیز 20 دستگاه کامیون در مقابل 31 دستگاه اردیبهشت سال قبل تولید شده است.

ماموت 15 دستگاه کامیون تولید کرده است. ماه مشابه سال قبل تولید در این شرکت 19 دستگاه بوده است.

همچنین تولید در کارخانه های زامیاد ، رخش خودرو دیزل و رایان فن گستر دیزل در ماه اردیبهشت 96 صفر دستگاه بوده است. ماه مشابه سال قبل تولید کامیون در این شرکت ها به ترتیب 9 دستگاه ، 45 دستگاه و 28 دستگاه بوده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید