ولوو افاش همچنان با کیفیت ترین کامیون ایرانی

به گزارش سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ، کشنده ولوو افاش 460 و ولوو افاش 500 با کیفیت ترین کامیون های تولیدی ایران در فروردین 96 شدند. این دو کشنده با 4 ستاره ایمنی در صدر هستند و سایر کامیون های بازرسی شده تنها یک امتیاز کیفی کسب کرده اند.

کامیون بنز WH ، کامیونت الوند و کامیونت ایسوزو هر کدام یک ستاره کیفی کسب کرده اند.

لامز به ذکر است در فروردین ماه کامیون دیگری بررسی نشده است و همچنین جزئیات امتیازات منفی کامیون های بررسی شده منتشر نشده است. تلفظ صحیح نام ولوو اف اچ است.

کیفیت کامیون های ایرانی فروردین 96
کیفیت کامیون های ایرانی فروردین 96
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید