آمار تولید کامیون در ایران اسفند 95

به گزارش ایسنا تولید برخی کامیون های داخلی در اسفند ماه سال گذشته کاملا متوقف شد. برای دسترسی به آمار تولید کامیون در ماه و سال های گذشته آمار تولید کامیون را ببینید.

در شرکت ایران خودرو دیزل تولید بنز 2624 جفت ، کشنده بنز اکسور 1843 و کشنده دنیز متوقف شد. تولید این کامیون های در ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 18 دستگاه ، 24 دستگاه  و 36 دستگاه بوده است.

در کارخانه سایپادیزل تولید کشنده کاوه جفت KT4 و کامیون باری دانگ فنگ تک R270 به صفر رسید. تولید این کامیون ها در ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 25 دستگاه و  1 دستگاه بوده است.

در کارخانه ماموت دیزل نیز تولید اسکانیا P360 و P410 متوقف شد. تولید ماه مشابه سال گذشته این کامیون ها به ترتیب 9 دستگاه و 5 دستگاه بوده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید