توقف تولید کشنده فراز در بهمن ماه 95

به گزارش ایسنا تولید 7 کامیون در بهمن ماه 95 متوقف شد.

تولید کمپرسی بنز اکسور 2529 ، کامیون باری بنز L2624 و کشنده فراز محصولاتی هستند که در بهمن ماه تولیدی نداشته اند. تولید این کامیون ها در بهمن ماه سال گذشته به ترتیب 8 دستگاه، 36 دستگاه و 74 دستگاه بوده است.

در کارخانه سایپا دیزل تولید کشنده دانگ فنگ جفت T375 با کارت 49 تن متوقف شد. ماه مشابه سال گذشته 23 دستگاه از این کامیون تولید شد.

و اما در مجموعه ماموت دیزل تولید کشنده اسکانیا G460 ، کشنده اسکانیا G360 ، کشنده اسکانیا R400 و کامیون اسکانیا P360 به صفر رسیده است. در ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 14 دستگاه ، 10 دستگاه ، 1 دستگاه و 9 دستگاه بوده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید