افزایش تولید کامیون در بهمن ماه 95

به گزارش ایسنا تولید کامیون در بهمن ماه 95 به میزان 148 درصد در مقایسه با بهمن 94 افزایش یافت.

میزان تولید کامیون در ایران بهمن 95 ( تعداد تولید در بهمن 94 ).

سایپا دیزل 617 دستگاه. ( 90 دستگاه ).

زامیاد 45 دستگاه ( صفر دستگاه ).

بهمن دیزل 712 دستگاه ( 373 دستگاه ).

تیراژه دیزل 20 دستگاه ( 6 دستگاه ).

ماموت دیزل 157 دستگاه ( 56 دستگاه ).

آذهایتکس 18 دستگاه ( صفر دستگاه ).

کاریزان خودرو 30 دستکاه ( صفر دستگاه ).

رخش خودرو دیزل 108 دستگاه ( صفر دستگاه ).

سروش دیزل مپنا 129 دستکاه ( صفر دستکاه ).

ایران خودرو دیزل 351 دستگاه ( 357 دستکاه ).

اطلاعات بیشتر را در آمار تولید کامیون ببینید.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید