آمار تولید کامیون در ایران دی ماه 95

تولید کامیون در ایران در ماه دی سال جاری با رشد بیش از 100 درصدی مواجه بوده است. بر اساس گزارش ایسنا تولید انواع کامیون در کارخانه های ایرانی به شرح زیر است.

کارخانه ایران خودرو دیزل 369 دستگاه. ( دی ماه 94 تعداد 52 دستگاه 609.2 درصد رشد )

کارخانه سروش دیزل مپنا 132 دستگاه. ( دی ماه 94 صفر دستگاه )

کارخانه زامیاد 14 دستگاه. ( دی ماه 94 صفر دستگاه )

کارخانه سایپا دیزل 230 دستگاه. (‌ دی ماه 94 تعداد 145 دستگاه )

کارخانه کاریزان خودرو 83 دستگاه. ( دی ماه 94 صفر دستگاه )

کارخانه بهمن دیزل 582 دستگاه. ( دی ماه 94 تعداد 458 دستگاه )

کارخانه تیراژه دیزل 9 دسنگاه. ( دی ماه 94 تعداد 6 دستگاه )

کارخانه ماموت دیزل 113 دستگاه. ( دی ماه 94 تعداد 51 دستگاه )

بر این اساس تولید کامیون در دی ماه سال جاری در مقایسه با دی ماه سال گذشته 115.2 درصد رشد داشته است.

آمار تولید کامیون در ماه های گذشته را در آمار تولید کامیون ببینید.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید