اینستاگرام مجله کامیون

سهمیه جدید سوخت انواع کامیون و کامیونت باری

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه سهمیه بندی جدید سوخت انواع کامیون و کامیونت باری به شرح زیر است. لازم به ذکر است سهمیه سوخت در دو بخش پایه و عملکردی به حساب کارت سوخت کامیون ها واریز می شود.

سهمیه سوخت انواع کامیونت ، کامیون و کشنده باری.

ناوگان باری تا ۳٫۵ تن ۸۵۰ لیتر سهمیه پایه و ۱۸۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیونت های ۳٫۵ تا ۶ تن ۱۴۵۰ لیتر سهمیه پایه و ۱۸۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیونت های ۶ تا ۱۰ تن ۱۴۵۰ لیتر سهمیه پایه و ۲۱۵۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون های ۱۰ تا ۲۰ تن ۳۵۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۵۲۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون های ۲۰ تا ۳۰ تن ۳۹۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۶۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون و کشنده های ۳۰ تا ۴۰ تن ۳۹۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۹۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کشنده های ۴۰ تا ۵۰ تن ۳۵۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۹۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کشنده های بیش از ۵۰ تن ۳۵۰۰ لیتر سهمیه و ۹۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

همچنین بر اساس این گزارش روزانه ۸ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل کشور در نتیجه اجرای این طرح صرفه جوبی می شود.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون

مطالب پیشنهادی

فیلتر گازوییل MANN-HUMMEL موتور کامیون مان

کاهش سهمیه پایه گازوئیل انواع کامیون

براساس اعلام وزارت راه سهمیه گازوئیل پایه انواع کامیون درون شهری و برون شهری از …

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید