سهمیه جدید سوخت انواع کامیون و کامیونت باری

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه سهمیه بندی جدید سوخت انواع کامیون و کامیونت باری به شرح زیر است. لازم به ذکر است سهمیه سوخت در دو بخش پایه و عملکردی به حساب کارت سوخت کامیون ها واریز می شود.

سهمیه سوخت انواع کامیونت ، کامیون و کشنده باری.

ناوگان باری تا 3.5 تن 850 لیتر سهمیه پایه و 1800 لیتر سهمیه عملکردی.

کامیونت های 3.5 تا 6 تن 1450 لیتر سهمیه پایه و 1800 لیتر سهمیه عملکردی.

کامیونت های 6 تا 10 تن 1450 لیتر سهمیه پایه و 2150 لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون های 10 تا 20 تن 3500 لیتر سهمیه پایه و 5200 لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون های 20 تا 30 تن 3900 لیتر سهمیه پایه و 6000 لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون و کشنده های 30 تا 40 تن 3900 لیتر سهمیه پایه و 9000 لیتر سهمیه عملکردی.

کشنده های 40 تا 50 تن 3500 لیتر سهمیه پایه و 9000 لیتر سهمیه عملکردی.

کشنده های بیش از 50 تن 3500 لیتر سهمیه و 9000 لیتر سهمیه عملکردی.

همچنین بر اساس این گزارش روزانه 8 میلیون لیتر در مصرف گازوئیل کشور در نتیجه اجرای این طرح صرفه جوبی می شود.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید