کارت سوخت کامیون های فاقد بیمه باطل نمی شود

به گزارش ایسنا، شاهرخ خسروانی معاون شرکت پخش فرآورده های نفتی توضیحات تازه ای را در مورد کارت سوخت کامیون های فاقد بیمه شخص ثالث ارائه کرده است که اهم آن در ادامه می آید.

مرحله اول

در فاز اول لیست کامیون های دیزلی از ناجا گرفته شد و پس از بررسی سوابق بیمه ای آندسته از کامیون هایی که فاقد بیمه بودند شناسایی شدند. پس از آن به مالکین اعلام شد که در یک بازه زمانی مشخص بیمه خود را احیا کنند.

مرحله دوم

افرادی که در بازه زمانی مشخص شده بیمه خود را احیا کردند از لیست خارج شدند اما تحویل سوخت به افرادی که همچنان فاقد بیمه هستند بدون اینکه کارت سوخت آنها باطل شود متوقف شده است. همچنین برای جلوگیری از هزینه اضافی برای مالکین کامیون بدون اینکه کارت سوخت آنها باطل شود امکان سوخت گیری نخواهند داشت.

به طور کلی در این طرح امکان سوخت گیری 55 هزار کامیون حذف شد. با این حال احتمال باطل شدن کارت سوخت برخی از این کامیون ها نیز وجود دارد. در مجموع روزانه یک و نیم میلیون لیتر سهمیه گازوییل مربوط به این کامیون ها می شود که حذف شده است.

برای اطلاعات بیشتر سهمیه سوخت کامیون را ببینید.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید