ضرب الاجل آخوندی برای حل 7 مشکل ترانزیتی با ترکیه

به گزارش وزارت راه و شهرسازی در ملاقاتی که بین وزیر راه ایران و همتای ترکی ایشان شکل گرفت موضوع قیمت سوخت ، قاچاق آن توسط کامیون های ترکی و مشکلات کامیون داران ایرانی در ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.

قیمت سوخت برای کامیون داران دو طرف ، صف های طولانی کامیون های ایرانی در مرز گوربلاغ ترکیه ، پرداخت خسارت کامیون های ایرانی که در حوادث تروریستی ترکیه آسیب دیدند ، صدور مجوز بارگیری کامیون های ایرانی در خاک ترکیه از بنادر و مناطق آزاد و فروش سوخت بدون مالیات از مهمترین محور های گفتگوی دو طرف بود.

بنابر این گزارش قرار بر این شده است توافق نامه امضا شده فیمابین مربوط به سال 2015 مبنای حل مشکلات طرفین باشد.

همچنین عطرچیان مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی وزارت راه در نشستی با همتایان ترک خود به توافق نامه سال 2015 اشاره کرد که طی آن می بایستی کامیون های ترک با باک پر و سوخت کافی به ایران سفر کنند. اما در عمل اکثر کامیون های ترک سوخت خود را در ایران می زنند و بیش از 500 کامیون ترک در امر قاچاق سوخت مبادرت کرده اند.

ایشان همچنین اضافه کردند که اتحادیه کامیون داران ترک در حال برنامه ریزی برای رسیدن به بازار آسیای میانه است و می خواهند با استفاده از سوخت ارزان ایران به این هدف دست پیدا کنند.

همتای ترکی ایشان نیز به کار بردن لفظ قاچاق سوخت برای گازوییل درون باک کامیون ها را مناسب ندانست و افزود خواهان آن هستیم که ایران از اصرار خود مبنی بر قاچاق سوخت از سوی کامیون های ترک بردارد.

وی گفت مابه التفاوت قیمت سوخت متاسفانه در ایران در حال اجراست. اما در در هیچ یک از کشورهای اطراف چنین مالیاتی دریافت نمی شود. با این حال هر شرایطی را که ایران بخواهد امضا می کنیم به شرط اینکه روند مشابهی در ترکیه نسبت به کامیون های ایرانی اعمال شود.

مرز بازرگان گوربلاغ عکس یک
مرز بازرگان گوربلاغ عکس یک
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید