قیمت کشنده کاوه تک KT420 پاییز 95

بر اساس اعلام شرکت سایپا دیزل قیمت کشنده کاوه تک KT420 مبلغ 234 میلیون تومان تعیین شده است. قیمت این کشنده در مقایسه با تابستان سال جاری حدود 50 میلیون تومان کاهش یافته است. برای اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا را ببینید.

کشنده کاوه تک
کشنده کاوه تک
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید