افزایش تولید کامیون در مهرماه 1395

به گزارش ایسنا تولید کامیون در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 35.5 درصد رشد داشته است.

تولید کامیون در کارخانه های تولید کامیون در ایران به شرح زیر بوده است.

ایران خودرو دیزل 230 دستگاه.

سروش دیزل مبنا 130 دستگاه.

زامیاد 32 دستگاه.

کاریزان خودرو 49 دستگاه.

تیراژه دیزل 15 دستگاه.

ماموت 80 دستگاه.

سایپا دیزل 150 دسنگاه.

بهمن دیزل 269 دستگاه.

مطالب مرتبط را در دسته بندی آمار تولید و فروش کامیون جستجو کنید.

کشنده دانگ فنگ t480 سایپادیزل
کشنده دانگ فنگ t480 سایپادیزل
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید