تقصیر رانندگان اتوبوس در 50 درصد تصادفات رانندگی

به گزارش پلیس راهور ناجا و به نقل از سرهنگ حمیدی رییس پلیس راه کشور امسال 163 تصادف در کشور رخ داده است که یک طرف آن اتوبوس بوده است و در این بین مقصر اصلی حدود 90 تصادف رانندگان اتوبوس بوده اند.

ایشان در ادامه افزودند با اینکه انتظار می رود رانندگان اتوبوس مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند اما در عمل شاهد رفتار متعهدانه و دلسوزانه ایشان نیستیم. جزئیات بیشتر از تصادفات رانندگی را اینجا و اینجا ببینید.

تصادف اتوبوس
تصادف اتوبوس
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید