شرایط صدور کارت هوشمند باری 95

برای دریافت کارت هوشمند متقاضی بایستی در مرحله اول به انجمن صنفی رانندگان شهر محل سکونت مستقر در پایانه باربری مراجعه کند، معرفی به بیمه تأمین اجتماعی و دریافت شماره بیمه، معرفی به نیروی انتظامی و ارائه برگ عدم سوء پیشینه،‌ دریافت کارت سلامت، طی کردن دوره های آموزشی راننده و در نهایت تحویل مدارک درخواستی برای صدور کارت هوشمند مراحلی است که تا دریافت کارت هوشمند راننده بایستی طی شود.

شرایط عمومی صدور کارت هوشمند راننده کامیون :

رانندگان دارای گواهینامه پایه دوم برای کار با کامیونت های حداکثر 6 تن ( مجموع وزن کامیون و بار ) حداقل 23 سال و رانندگان پایه یکم حداقل 25 سال سن

داشتن گواهینامه معتبر رانندگی

دارا بودن حداقل مدرک سیکل ( سوم راهنمایی ) برای رانندگان برون شهری

ارائه کارت سلامت معتبر

گذراندن دوره های آموزشی راننده

نداشتن سابقه محکومیت کیفری که منجر به محرومیت از خدمات اجتماعی می‌شود

عدم تصدی به مشاغل تمام وقت در قوای سه گانه، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و حرف موضوع قانون نظام صنفی

نکات مهم

صدور کارت هوشمند برای افراد بازنشسته ممنوع است

حداکثر سن برای فعالیت در بخش رانندگی حرفه‌ای برون شهری 69 سال تمام است و در صورت رسیدن به آن برگ فعالیت راننده باطل می شود.

دریافت دفترچه پلیس راه برای رانندگان باری الزامی نیست، با این حال پلیس راه ممکن است به صورت تصادفی برگه تاخوگراف کامیون را بررسی کند.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید