آمار تولید کامیون در ایران اردیبهشت 1395

به گزارش ایسنا تولید انواع کامیون در اردیبهشت ماه امسال با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته روبرو شد. اردیبهشت امسال تولید کامیون در کارخانه های ماموت دیزل و آذهایتکس به صفر رسید، در مقابل تولید در کارخانه هایی همچون رایان فن گستر دیزل، زامیاد و تیراژه دیزل به میزان محدود آغاز شده است.

اردیبهشت امسال در کارخانه سایپا دیزل ۷۰ دستگاه ( کاهش ۷۲ درصدی )، ایران خودرو دیزل ۱۶۰ دستگاه ( کاهش ۱۹ درصدی )، زامیاد ۹ دستگاه ( رشد ۳۵۰ درصدی )، کاریزان خودرو ۱۵۰ دستگاه ( کاهش ۲۱ درصدی )، بهمن دیزل ۴۳۲ دستگاه ( رشد ۱۶ درصدی )، رایان فن گستر دیزل ۲۸ دستگاه و تیراژ دیزل ۳۱ دستگاه کامیون تولید شده است.

در مدت مشابه سال گذشته تولید در کارخانه های فوق به ترتیب سایپادیزل ۲۵۶ دستگاه، ایران خودرو دیزل۱۹۹ دستگاه، زامیاد ۲ دستگاه، کاریزان خودرو۱۹۰ دستگاه، بهمن دیزل۳۷۱ دستگاه، تیراژه دیزل ۲۸ دستگاه، ماموت دیزل ۵۰ دستگاه و آذهایتکس ۱۷ دستگاه بوده است.

سال گذشته در همین ماه تولید در کارخانه های رایان فن گستر صفر بوده است.

مطالب پیشنهادی

اسکانیا L230

رفع تحریم مدیران شرکت ماموت

براساس خبر منتشر شده در وبسایت بی بی سی فارسی BBC Persian دولت جو بایدن …

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید