آمار تولید کامیون در ایران اردیبهشت 1395

به گزارش ایسنا تولید انواع کامیون در اردیبهشت ماه امسال با کاهش 20 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته روبرو شد. اردیبهشت امسال تولید کامیون در کارخانه های ماموت دیزل و آذهایتکس به صفر رسید، در مقابل تولید در کارخانه هایی همچون رایان فن گستر دیزل، زامیاد و تیراژه دیزل به میزان محدود آغاز شده است.

اردیبهشت امسال در کارخانه سایپا دیزل 70 دستگاه ( کاهش 72 درصدی )، ایران خودرو دیزل 160 دستگاه ( کاهش 19 درصدی )، زامیاد 9 دستگاه ( رشد 350 درصدی )، کاریزان خودرو 150 دستگاه ( کاهش 21 درصدی )، بهمن دیزل 432 دستگاه ( رشد 16 درصدی )، رایان فن گستر دیزل 28 دستگاه و تیراژ دیزل 31 دستگاه کامیون تولید شده است.

در مدت مشابه سال گذشته تولید در کارخانه های فوق به ترتیب سایپادیزل 256 دستگاه، ایران خودرو دیزل199 دستگاه، زامیاد 2 دستگاه، کاریزان خودرو190 دستگاه، بهمن دیزل371 دستگاه، تیراژه دیزل 28 دستگاه، ماموت دیزل 50 دستگاه و آذهایتکس 17 دستگاه بوده است.

سال گذشته در همین ماه تولید در کارخانه های رایان فن گستر صفر بوده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید