گشت نامحسوس وزارت راه در استان همدان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان به صورت نامحسوس در محورهای این استان اقدام با بررسی مدارک کامیون همچون بارنامه و کارت هوشمند می کند.

این اقدام با همکاری پلیس راه انجام می شود و تیم های نظارتی به منظور نظارت بر عملکرد شرکت های حمل و نقل و شناسایی شرکت های فاقد مجوز به صورت مستمر مدارکی همچون بارنامه، قبض باسکول، کارت هوشمند راننده و کامیون و … را بررسی می کنند.

رانندگان فاقد بارنامه علاوه بر جریمه پلیس راه به کمیسیون ماده 11 برای رسیدگی به تخلفات رانندگی ارجاع داده می شوند.

هشدار نشریه :

رانندگان محترم توجه داشته باشند اخبار مرتبط با چرخه حمل بار را تنها از مبادی رسمی دریافت کنند.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید