نرخ بیمه شخص ثالث انواع کامیون سال 95

بر اساس دستورالعمل بیمه مرکزی حداکثر نرخ بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع کامیون برای سال 1395 به شرح زیر است.

کامیونت بارکش تا 1 تن : 846 هزار و 400 تومان

کامیونت بین 1 تا 3 تن : یک میلیون و 19 هزار و 100 تومان

کامیونت بین 3 تا 5 تن : 1 میلیون و 289 هزار و 700 تومان

کامیون بین 5 تا 10 تن : 1 میلیون و 652 هزار و 500 تومان

کامیون بین 10 تا 20 تن : 1 میلیون و 923 هزار و 100 تومان

انواع کامیون و کشنده بیش از 20 تن : 2 میلیون و 38 هزار و 200 تومان

اگر کامیون برای حمل مواد منفجره به کار رود 50 درصد و اگر برای حمل مواد سوختی مایع و گازی استفاده شود 25 درصد به حق بیمه اضافه می شود.

اگر عمر کامیون بیش از 15 سال باشد به ازای هر سال مازاد بر 15 سال 2 درصد و حداکثر تا 10 درصد به نرخ حق بیمه اضافه می شود.

درصد تخفیف حق بیمه شامل فرمول زیر است :

سال دوم 10 درصد، سال سوم15 درصد، سال چهارم 20 درصد، سال پنجم 30 درصد، سال ششم40 درصد، سال هفتم 50 درصد، سال هشتم 60 درصد و سال نهم به بعد 70 درصد است.

نرخ حق بیمه شخص ثالث کامیون سال 1395
نرخ حق بیمه شخص ثالث کامیون سال 1395
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید