آمار تولید کامیون در فروردین ماه 1395

تولید انواع کامیون در فروردین 95 در مقایسه با فروردین ماه 1394 با کاهش 66.6 درصدی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا تولید کامیون در کارخانه های ارس خودرو دیزل، کاریزان خودرو و آذهایتکس در فروردین امسال صفر بوده است. سال گذشته در همین ماه تولید در کارخانه های فوق به ترتیب 60 ، 172 و 5 دستگاه بوده است.

فروردین امسال در کارخانه ایران خودرو دیزل 26 دستگاه،‌ سایپا دیزل 36 دستگاه، بهمن دیزل 187 دستگاه، تیراژه دیزل 10 دستگاه و ماموت دیزل نیز 10 دستگاه کامیون تولید شده است.

تولید فروردین 94 در کارخانه های فوق به ترتیب 74 دستگاه، 136 دستگاه، 350 دستگاه، 14 دستگاه و 53 دستگاه کامیون بوده است.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید