آمار تولید کامیون در ایران اسفند ماه 1394

به گزارش ایسنا اسفند ماه سال گذشته تولید کامیون در کشور با کاهش مواجه بود.

بر اساس این گزارش در اسفند ماه 1394 تولید انواع کامیون در ارس خودرو دیزل با کاهش 100 درصدی از 620 دستگاه در اسفند 93 به صفر رسید.

در ایران خودرو دیزل 149 دستگاه تولید شد که در مقایسه با 179 دستگاه اسفند 93 با کاهش 16.8 درصدی مواجه بوده است.

تولید کامیون سایپا دیزل در اسفند 94 به 76 دستگاه کاهش یافت، این شرکت در اسفند سال 93 جمعا 476 دستگاه کامیون تولید کرده بود.

بهمن دیزل با تولید 378 دستگاه همچنان بیشترین خروجی را در خط تولید خود دارد، این شرکت در اسفند 93 جمعا 517 دستگاه کامیون تولید کرد.

ماموت دیزل نیز به دوران تولید برگشته است، این شرکت در اسفند 94 جمعا 23 دستگاه کامیون تولید کرده است، اسفند 93 تعداد 138 دستگاه در این شرکت کامیون تولید شده است.

شرکت های کاریزان خودرو و آذهایتکس نیز بدون تولید کامیون فعالیت می کنند.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید