خلاقیت راننده در تزئین داشبورد کامیون بنز اتگو

راننده خوش ذوق آلمانی تغییراتی را در کامیون بنز اتگو پدید آورده است که در ادامه یکی از آنها را می بینیم. برای اطلاعات بیشتر بنز انتوس را ببینید.

داشبورد کامیون بنز اتگو
داشبورد کامیون بنز اتگو
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید