جزئیات تولید کامیون در ایران آذرماه 1394

به نظر می رسد با لغو تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران خطوط تولید شرکت های عرضه کننده کامیون در ایران رونق دو چندانی بگیرد، اما بخش دیگر ماجرا قیمت های نجومی کامیون صفر و عدم توانایی مالی اکثریت جامعه کامیونداران ایران است. با این حال توسعه عبور و مرور کشتی های بزرگ به اسکله شهید رجایی می تواند تا حدودی خطوط تولید را از تولید صفر خارج کند.

آمار تفکیکی تولید کامیون در آذرماه 1394 به گزارش ایسنا :

تولید کامیون های زیر در آذرماه به صفر رسیده است :

تولید کامیون باری M1929 کارخانه ارس خودرو دیزل ( کامیون باری تک آمیکو )

کامیونت 6 تن M6 کارخانه ارس خودرو دیزل

کامیون باری بنزتک L1924 کارخانه ایران خودرودیزل

کامیونت کاویان K375 کارخانه کاریزان خودرو ساوه

کامیونت کاویان K106GL کارخانه کاریزان خودرو قزوین

کشنده کاوه تک KT4 ، کشنده کاوه جفت ، کشنده البرز تک ، کشنده دانگ فنگ T375 جفت کارخانه سایپادیزل

کامیون باری دانگ فنگ T270 کارخانه سایپا دیزل

کمپرسی دانگ فنگ D375 کارخانه سایپادیزل

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید