افزایش نرخ جرایم رانندگی

به گزارش عصر خبر نرخ جرایم تخلفات رانندگی افزایش یافته است، نرخ جدید تخلفات رانندگی توسط دولت ابلاغ شده است و از این پس رانندگان متخلف بر اساس جداول زیر جریمه خواهند شد.

نرخ جرایم رانندگی 1394
نرخ جرایم رانندگی 1394
نرخ جرایم رانندگی 1394 عکس دوم
نرخ جرایم رانندگی 1394 عکس دوم
نرخ جرایم رانندگی 1394 عکس سوم
نرخ جرایم رانندگی 1394 عکس سوم
نرخ جرایم رانندگی 1394 عکس چهارم
نرخ جرایم رانندگی 1394 عکس چهارم
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید