آمار تولید کامیون آبان ماه 1394

آمار تولید کامیون به گزارش ایسنا :

تولید انواع کامیون در کارخانه ارس خودرو دیزل، کاریزان خودرو و ماموت دیزل آبان ماه سال جاری به صفر رسیده است. تولید کامیون در شرکت های ذکر شده سال گذشته در همین ماه به ترتیب 239 دستگاه، 231 دستگاه و 160 دستگاه کامیون ذکر شده است.

در آبان ماه امسال تولید انواع کامیون در کارخانه های سایپا دیزل، ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل و آذهایتکس به ترتیب 234 دستگاه، 34 دستگاه، 335 دستگاه و 12 دستگاه کامیون ذکر شده است. سال گذشته در همین ماه تولید کامیون در شرکت های نامبرده به ترتیب 612 دستگاه، 134 دستگاه، 580 دستگاه و 8 دستگاه کامیون ذکر شده است.

در مجموع تنها شرکت آذهایتکس رشد تولید به میزان 50 درصد داشته است و سایر شرکت ها با کاهش هایی بیش از 50 درصد روبرو بوده اند. عرضه کامیون های به روز، کاهش قیمت، توسعه حمل بار و ارائه تسهیلات مناسب می تواند زمینه افزایش تقاضای کامیون را در کشور بالا ببرد.

این آمار واردات کامیون را لحاظ نکرده است و آمار تولید سایر شرکت ها از جمله آریادیزل، مازیران، رایان فن گستردیزل، زامیاد و کویرخودرو ذکر نشده است. در متن اشاره ای نشده است اما آمار تولید شرکت سیبا موتور باید زیرمجموعه بهمن دیزل محاسبه شده باشد.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید