تولید صدهزار کشنده اکتروس جدید در کارخانه ورت

نسل جدید کشنده اکتروس سال ۲۰۱۱ میلادی رونمایی شد و تا به امروز صدهزار دستگاه از آن تولید شده است. برای اطلاعات بیشتر از کشنده اکتروس جدید می توانید لینک های زیر را ببینید.

بررسی فنی نسل جدید کشنده بنز اکتروس

تاریخچه کشنده بنز اکتروس

تاریخچه کامیون های بیدماغ بنز

تولید صدهزار کشنده بنز اکتروس جدید
تولید صدهزار کشنده بنز اکتروس جدید
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید