آمار تکمیلی تولید کامیون در مهرماه ۱۳۹۴

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا و با استناد به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید کامیون در مهرماه ۱۳۹۴ به شرح زیر بوده است.

تولید کامیون M2640 در کارخانه ارس خودرو دیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۱۱۳ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

تولید کامیون M1929 در کارخانه ارس خودرودیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۵۰ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

تولید کامیونت M4.5 در کارخانه ارس خودرودیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۴۴ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

تولید کامیونت M6 در کارخانه ارس خودرو دیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۱۰ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

تولید کامیون کمپرسی بنز در کارخانه ایران خودرو دیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۱۸ دستگاه کمپرسی بنز تولید شده است.

تولید کشنده اکسور در کارخانه ایران خودرودیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۳۵ دستگاه کشنده بنز اکسور تولید شده است.

تولید کشنده T300 در کارخانه سایپادیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۵۲ دستگاه کشنده دانگ فنگ T300 تولید شده است.

تولید کمپرسی D375 دانگ فنگ در کارخانه سایپا دیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۹۶ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

تولید کامیونت فوتون ۸ تن Aumark یا همان کامیونت الوند ۸ تن در کارخانه سایپادیزل مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۱۶۷ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

تولید کامیونت کاویان K375 تولید کارخانه کاریزان خودرو ساوه مهرماه امسال به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۹ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

تولید کامیونت کاویان K106GL در کارخانه کاریزان خودرو قزوین به صفر رسیده است، سال گذشته در همین ماه ۸۹ دستگاه از این کامیون تولید شده است.

در گزارش فوق تولید کشنده ماز به کارخانه آذهایتکس و کامیونت JMC به کارخانه رایان فن گستر دیزل نسبت داده شده است که در هر دو مورد اشتباه سهوی صورت گرفته است و به همین دلیل آمار این دو کامیون درج نمی شوند.

از مهمترین دلایل کاهش تولید کامیون در کارخانجات داخلی باید به رکود حمل بار اشاره کرد، طبیعتا با رفع تحریم های اقتصادی و افزایش تقاضا برای حمل بار تقاضای خرید کامیون جدید نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال عرضه کامیون های جدید، تسهیلات و قیمت مناسب می تواند رونق را به تولید کامیون برگرداند.

آمار تولید کامیون در کارخانه های ماموت دیزل، آریا دیزل، مازیران اعلام نشده است، همچنین این آمار واردات کامیون را شامل نمی شود.

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید