دوربین های امنیتی کامیون اسکانیا

کامیون اسکانیا به تازگی برای امنیت بیشتر تعدادی دوربین به اطراف کامیون های عمرانی خود اضافه می کند که نقاط کور را از بین میبرند. برای اطلاعات بیشتر ( پایان نقطه کور اسکانیا ) و ( دستیار نقطه کور کامیون بنز را ببینید )

دوربین کناری کامیون اسکانیا
دوربین کناری کامیون اسکانیا
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید